Logotip je pika na i. Je naslov romana, ki je promocija ali pa zadnji stavek. Zato mora biti smiselno vpet v zgodbo. Vendar pa je predvsem pomembno da izstopa in je inspirativen.

Logotip lahko izstopa pa je neprijeten. Zato mi prisegamo na estetiko. Logotip mora biti lep. Prijeten. In da ostane tak v spominu. Izražati mora skupaj s sloganom filozofsko držo podjetja. Neko osebno usmerjenost. Sedaj smo na planet tv ju ponudili zeleno zemljo, da se da podjetju neko notranjo usmerjenost, nekaj za kar se povsem zunaj svojih poslovnih strategij bojujejo. Neko držo, karakter.

LogotipTo je osebnost in podjetje je kot živo bitje kot oseba, ki ima svoj trden karakter in svojo zgodbo. Načela. Logotip mora izražati ta karakter. Kot zapomnljiv pa mora ostati v pozitivnem spominu z nekim prodornim inspirativnim sporočilom. Globokim.

Filozofija in globoke misli sporočila so pri logotipu nujna. Zato da inspirativno ostane v spominu mora bodriti. Namigovati na kaj prijetnega. Kot na primer Nikejeva kljukica.

Tako potem kar zažari na vizitkah in dopisih, tablah, katalogih. Hkrati pa je prijeten za delo v oglaševanju.

Inspirativnost in estetika torej. Lahko se uporablja fotografije v logotipu, ki je lahko kompleksen vendar pa mora biti tehnično dovršen. Trodimenzionalne in barvite slike so v logotipu lahko zelo všečne. Hkrati pa ostanejo močno v spominu.