Celostna grafična podobaCGP je kratica za celostno grafično podobo – vizualno grafično sporočilo, ki ga podjetje na različne načine podaja svojim potencialnim strankam. Med elemente celostne grafične podobe sodijo logotip, barvna shema podjetja, tipografija, spletna stran, slogan podjetja, vizitka, oblika dokumentov podjetja (računi, dopisi, navodila, MS predloga, kuverte, …), drugi grafični elementi (npr. maskota, prepoznavni liki), marketinški material – plakati, letaki, zloženke, žigi ali mail podpisi ter promocijski materiali (majice, kape, skodelice, svinčniki, koledarji, bloki…).

Celostna grafična podoba gradi identiteto in image podjetja. Vpliva na to, kako vidimo določeno blagovno znamko, kaj ob asociaciji nanjo začutimo, na kakšen način jo prepoznavamo. Ob snovanju CGP njeno izdelavo zaupajmo izkušenim strokovnjakom oblikovalske stroke, saj vizualna podoba naše podjetje spremlja na vsakem koraku, je neločljivi del podjetja, zato si napak ali površnosti tu ne smemo privoščiti.

Celostna grafična podoba mora biti zasnovana tako, da jo je mogoče prenesti v različne formate, v različne obsege, na različne materiale in medije. Dizajn mora ostati jasen, unikaten in dinamičen, ne glede na to, ali je objavljen na spletu, natisnjen v časopisu ali na jumbo plakatu.

CGP je močno orodje za izgradnjo (in vzdrževanje) blagovne znamke. Njena izdelava je naložba – celostni podobi podjetja moramo nameniti čas, pozornost in denar, da bodo naši izdelki, storitve ali pa mi sami (osebna blagovna znamka), dobili na trgu določeno vrednost, se dobro pozicionirali in si zagotovili prepoznavnost in prednost pred konkurenco.

Ustanovitelj izjemno uspešnega podjetja Amazon.com, Jeff Bezos, je nekoč dejal: »Tvoja znamka je to, kar drugi govorijo o tebi, ko te ni zraven.« Poskrbimo torej, da naša CGP namesto nas pripoveduje o naši prepoznavnosti, strokovnosti in zanesljivosti.

Izdelava logotipa

Logotip podjetja je grafični element, sestavljen iz črk, znakov ali podobe. Vedeti moramo, da je logotip prvi stik kupca z našim podjetjem. Je ključen element, ki našemu podjetju prinese svež zagon in uspeh. Oblikovanje logotipa zajema definiranje oblik, barv in razmerja med elementi, ki jih logotip vsebuje. Pri oblikovanju definiramo tudi različne pojavnosti logotipa in njegovo uporabo v aplikacijah, kot so žigi, izrezi iz samolepilnih folij, ofsetnega in ostalega tiska. Ne pozabimo, da se bo logotip našega podjetja pojavljal tako na manjših površinah, na primer na vizitkah zaposlenih ali v glavi računov, kot tudi na večjih površinah, denimo na zgradbah, kjer bo sedež podjetja in poslovnih trgovinah. Dobro izdelan logotip kot najpomembnejše identifikacijsko sredstvo, funkcionira povsod in v vseh velikostih. Podjetja pogostokrat naročijo zasnovo domiselnega logotipa, saj želijo, da bi ga ljudje opazili in si ga zapomnili ter ločili od drugih podjetij in izdelkov, zato se običajno odločajo za izdelavo slikovnega ali kombiniranega logotipa.

CGP in poslovni material

Poslovni material je nadpomenka za zgibanke, plakate, letake in druge oblike reklam, s katerimi promoviramo izdelke ali storitve našega podjetja. Ob tem moramo poudariti, da se prav tiskovine, torej oglasi, natisnjeni na papir, prejemniku bolj vtisnejo v spomin kot pa digitalni oglasi, ki jih potencialni kupci vidijo (ali slišijo) v medijih. Letak, ki ga prejemnik fizično drži v roki, nanj naredi še dodaten vtis, saj prek njega stopi v stik z več čutili, kot na primer pri ogledu plakata.

 

Poslovni material

Pri oblikovanju poslovnega materiala za reklamo bodimo pozorni na izbor prave velikosti in tipografije pisav ter barv, ki morajo biti skladne s celostno grafično podobo podjetja. Črke na poslovnem materialu ne prenašajo le sporočila, pač pa z obliko pisave vzbujajo pri bralcih določene občutke. Vsaka pisava ima svojo karakteristiko, ki se uporablja za različne namene sporočanja. Nekatere pisave so bolj primerne za poslovna in uradna elektronska sporočila, druge so bolj sproščene, igrive in tako primernejše za sproščeno komunikacijo.

Serifne pisave imajo zaključke na stikih vodoravnih in navpičnih potez, kot nekakšna stopalca in repke. Vodijo pogled, tako da lahko lažje preberemo natisnjeno besedilo. Te pisave pogosto uporabljamo v knjigah. San Serifne pisave – v francoskem jeziku beseda »san« pomeni »brez« – nimajo posebnih značilnosti. Takšne pisave so na zaslonu lahko berljive. Arial, Verdana in Helvetica so pisave te družine. Fantasy pisave zahtevajo posebno obravnavo. Na voljo so v vseh oblikah in velikostih, kar omogoča, da v reklami izrazite svojo ustvarjalnost. Vendar bodite previdni pri uporabi, saj ne ustrezajo vsem vrstam vsebin. Niso primerne za uporabo v jedru sporočila, saj jih je zelo težko prebrati. Zato jih uporabljamo zgolj za naslove. Poglavitna značilnost Monospaced pisav je, da ima vsaka črka enako horizontalno širino. Ti tipi pisav se še vedno uporabljajo v urejevalnikih besedil, saj zagotavljajo zelo dobro berljivost. Cursive pisave dajejo bralcu občutek, da bere rokopis. Znaki so združeni tako, kot da bi bili napisani z roko. Tako kot Fantasy pisave, tudi Cursive pisave niso primerne za pisanje celotne vsebine sporočila poslovnega materiala.

Previdnost pri izbiri pisave za poslovni material ne bo odveč, saj se lahko pri spletnih objavah pojavi nekaj težav. Različni odjemalci e-pošte, kot so Outlook, Windows ali Apple, uporabljajo različne privzete nastavitve. To pomeni, da se zaradi teh nastavitev, določene pisave v vašem spletnem sporočilu ne bodo prikazale tako, kot bi si želeli, zato ob izbiri pisav izberite tudi nadomestno pisavo, ki se bo v spletnem sporočilu prikazala, če nastavitve odjemalca ne bodo prepoznale prve.